A TAROT és a teremtés

Ebben a részben olyan összefüggésekről esik szó, melyeket csak leegyszerűsítve próbálok megvilágítani, ezért megkérem az olvasót, hogy ne pontosan szó szerint próbálja meg értelmezze az itt leírtakat. Megfelelően pontos fogalmak hiányában, több helyen az energia szót voltam kénytelen használni, ami szintén nem fedi a valóságot.

A tarot rendszere azzal indul, hogy a meg nem nyilvánult Isten, megnyilvánítja önmagát és egy kiáradó elektromos és egy befogadó magnetikus polaritás keletkezik. Ezzel elindul a teremtés 10 dimenzióban, ahol mindennek legalább két polaritása van, tehát elektromos és magnetikus (illetve férfi és női, jang és jin stb). Ha hiányozna ez a két polaritás, akkor ez azt jelentené, hogy nem nyilvánul meg teremtésben, tehát megszűnne létezni, visszatérne a meg nem nyilvánult szintre. A tarotban láthatjuk, hogy a 10 idea illetve a 10 dimenzió mindegyikére érvényes ez a polaritás, ami 2*10 lappal van szimbolizálva (1-20 számokkal jelzett lapokban). Az elektromos és a magnetikus polaritásból megszületik egy köztes, semleges polaritás is, ami valójában magnetikusan elektromos. Végső soron ezekből a polaritásokból születik meg a négy elem, ahol: elements
* a tűz tisztán elektromos, az elektromos polaritáson belül
* a levegő magnetikusan elektros, az elektromos polaritáson belül
* a víz tisztán magnetikus a magnetikus polaritáson belül
* a föld elerktomosan magnetikus a magnetikus polaritáson belül
Mindebből jól látható, hogy miért tarjuk a tűz és a levegőt elemeket aktív-férfi jellegűnek , míg a víz és a föld elemeket, passzív-női jellegűnek. Lásd még részletesebben itt is.
A négy elemből viszont újabb energiák születnek, ugyanis minden energia állandóan létre hozza az összes energia képét önmagán belül is, ami minden esetben egyfajta az ellentétekkel történő kommunikáció és vonzalom (szerelem) eredményeként valósul meg, a tudatosulási folyamat során. (Ez a szerelem, mint belső tűz, az Akásha elvből jön.)

A fejlődés során, minden energia önmagán belül is létrehozza a létező összes energia képét, de ennek ellenére egy bizonyos princípiumból keletkezett, és azt képviseli. Ez azt jelenti, hogy létrehozott energiák képei nem lesznek teljesen azonosak az adott energiával. Tehát az elektromos princípium létrehozza a magnetikus princípium képét (önmagán belül), ami a semleges polaritás lesz (helyesebben magnetikusan elektromos). Ezzel önmagában két új princípium keletkezik: tűz és levegő, ahol a tűz megmarad tisztán elektromosnak, viszont a levegő már magnetikusan elektromos lesz. A magnetikus polaritás szintén létrehozza az elektromos princípium képét (ami az elektromos a és a semleges hatása által történik a magnetikus közegre). Ezzel önmagán belül a magnetikus polaritás két új "energiát" hoz létre : víz és föld, ahol a víz tisztán magnetikus, viszont a föld már magnetikusan-elektromos lesz.
A fejlődés viszont ezzel nem áll meg.
* A tűz létrehozza önmagán belül a létező összes elem képét, tehát a 4 elemet (tűz, víz, levegő, föld), és ezzel "oroszlán arcú 4 princípium" lesz (Ezékiel látomása szerint elnevezve).
* A levegő létrehozza önmagán belül a létező összes elem képét, tehát a 4 elemet, és ezzel "sas arcú 4 princípium" lesz.
* A víz létrehozza önmagán belül a létező összes elem képét, tehát a 4 elemet, és ezzel "ember arcú 4 princípium" lesz.
* A föld létrehozza önmagán belül a létező összes elem képét, tehát a 4 elemet, és ezzel "bika arcú 4 princípium" lesz.
Ez összesen 16 energia. Shiva
A TAROT-ban láthatjuk a 2x10, a 4x10 lapokat, viszont a 16x10 lapokat már nem (csak a 16 Udvari lap), mivel ez már igen sok lap lenne, de ennek van más oka is.
A 16 princípium együttesen már önálló személyiségként jelenik meg. Kilép a princípium szintjéről, tehát saját szabad akarattal rendelkező személyiség, és mint ilyen elvileg szabadon mozog a teremtett világ 10 dimenziója közt. (Más felfogásban a Merkaba-hoz is köthető.) Önmagában a 16 arcú entitás egyszerre: király, királynő, lovag és apród is egyben 4x4, tehát 16 arccal.
Mindez viszont azt jelenti, hogy a TAROT valójában az élő és szabad akarattal rendelkező szellemi entitás mintája, illetve az ehhez vezető utat mutatja, mely szabadon tud mozogni a tíz dimenzióban.

A Sefer Jecira és a TAROT
A teremtett világban megjelenik a fejlődés folyamatának minden egyes fázisa is, nem csupán a teljes kép, amit feljebb tárgyaltunk. Ennek okán, minden esetben, amikor egy új energia megszületik, az egyfajta lenyomatot hagy a teremtett világban. Említettük, hogy az elektromos és magnetikus polaritások együttes hatása révén megjelenik a semleges polaritás. Ezt a háromságot a héber kabbalában Shin-Mem-Alef, a három anya betű jelképezi, mivel minden ebből a háromságból született. Ebből a háromságból születik meg a 7 kettős betű melyhez a 7 bolygó energiáját társítják. (Ez azért történik meg, mivel az elektromos és a magnetikus polaritásokon belül megjelenik mindhárom polaritás képe, tehát valójában a tűz, a víz és a levegő elemek.) Ez a hét betű valójában 3+1+3 szimmetriát mutat, ahol 3 az elektromos, 3 a magnetikus és egy a semleges (magnetikusan elektomos) polaritásból alakult ki.
A három elektromos: Mars, Nap, Vénusz, ahol a Mars tisztán elektromos, a Nap magnetikusan elektromos (semleges) és a Vénusz magnetikus, az elektromos polaritáson belül.
A három magnetikus: Jupiter, Szaturnusz, Hold, ahol a Jupiter elektromos, a Szaturnusz elektrosan magnetikus, a Hold tisztán magnetikus, a magnetikus polaritáson belül.
A semleges polaritást a Merkúr képviseli. (Valószínűleg a semleges polaritáson belül kezdetben még nem tudatosul 3 belső polaritás: Uránusz, Neptunusz, Pluto melyek analógiában állnak a három anya betűvel.)
Ezzel kapcsolatban lásd Franz Bardon "Életfa" ábrázolását itt .

45 Amikor a magnetikus polaritás is létrehozza az elektromos és a semleges polaritás képét, akkor valójában már megjelenik a 4 elem az utolsó föld elemmel együtt, és ez szintén megjelenik a teremtésben is, mint a 3x4 energia egyfajta lenyomata.
Képletesen szólva a Shin-Mem-Alef betűkben (melyek a polaritások hármasságát reprezentálják) megjelenik a 4 új elem (tűz,víz levegő,föld), mint új minősége az energiáknak, ami összesen 12 energiát jelent. Mindez a Sefer Jerira szerint újabb a 12 betű megszületését eredményezi, melyek analógiában állnak a 12 csillagjeggyel.
A fejlődés következő szintje a 4x4 energia megjelenése lenne, amit már a Sefer Jecira nem tárgyal.

Megjegyzés: A héber kabbalában azt láthatjuk, hogy szinte általánosan elfogadottá vált az a nézet, hogy a 22 betű megfelel utaknak a szefirák közt, melyek egy konkrét betű esetében mindig csak két Szefirát kötnek össze. Mindennek ellenére egyértelmű, hogy a Szefirák mindegyike egyszerre áll kapcsolatban mind a 22 betűvel, ha helyesen gondolkodunk a kabbala rendszere szerint.

A tíz dimenzió
A tíz dimenzió a kabbalában, mint 10 Szefira jelenik meg, az isteni emanáció elsődleges alakjaként. Mint tudjuk, a 10 Szefirát gyakran a 7, illetve a 10, bolygóval is kapcsolatba hozzák. Ez esetben, valójban sohasem a 10 szó szerinti bolygóról van szó (vagy azok asztrológiai értelméről), hanem a mágiában ismert 10 dimenzióról (szféráról), melyek a naprendszer bolygói szerint lettek elnevezve. Ezen dimenzókat külömböző szellemlények , magas inteligenciák és elöljárók lakják, melyeket régebben egyes népek gyakran mint isteneket tiszteltek. Valójában a 10 dimenzió, illetve 10 Szefira az egyetlen Isten istenképei, vagy másként megfogalmazva nevezhetjük isteni tudatszinteknek is. A mágus mindezen dimenziókat bejárva jut el az egy igaz Isten valódi megismeréséhez.

45Mindennek ellenére az első 10 tarot kártya mégsem ezt a 10 szférát jelképezi. Ezt a 10 dimenziót illetve szférát, melyek a mágiában a bolygókról lettek elnevezve csupán a második tarot kátya bölcsességét jelképezi.
Hogyan lehetséges mindez?
Ahogy láthattuk a fentebb leírtakban, hogy a 2 polaritásból eljutottunk egyre magasabb szintekre, a megjelent energiák állandóan létrehozták a letező enegiák képét, mely újabb enegiák megjelenését tették lehetővé. Ezen tovább elmélkedve (allandóan kép a képben folyamtot tudatosítva) megérthető, hogy a második tarot kártya csupán a szférikus mágia titkait jelképezi, de mindez nem jelenti azt, hogy itt lezárulnak az isteni tudatszintek. A 10 isteni idea, illetve dimenzió, allandóan halad előre, és amikor azt hisszük, hogy eljutottunk a végére, megértjük, hogy csak valahol egy szint belsejében jutottunk Isten megismerésének a végére, és meglátjuk a magasabb szinteket. Így valószínűleg a 10 isteni idea végtelen sok szintet tartalmazhat, melyek belsejében mindig fellelhetjük a 10 isteni idea képét, kabbalisztikus értelemben a 10 Szefira teljességét is. Ezt a folyamatot találjuk meg a TAROT bölcsességében, ami valójában a 10 isteni idea valódi képe. Ezt a szemléletmódot, ami a mágia valódi alapja Franz Bardon pontosan leírta könyveiben. A 10 isteni idea megismerése, illetve gyakorlati realizációja, vezet minket Isten megismerése felé, legyen az a 4 elem mágiája, vagy a szférikus mágia szintje , vagy maga a valódi kabbala szintje.