A számok és az I-Ching

A szellemi lények gondolkodása alapvetően két fogalomra, az igaz és a hamis fogalmakra épül, tehát dualitáson alapszik. A köztes érték lenne a bizonytalan vagy ismeretlen, de mivel erre nem lehet építeni, ezért ez az érték mindig elveszik a gondolkodás fejlődésében. ichingdual

Ez valójában a kettes számrendszer, ahol 1 és 0, igaz és hamis, jang és jin. Mindez azt jelenti, hogy a számok valójában a kettes számrendszer törvényszerűségei szerint alakultak ki a mentális térben, lásd Sefer Jecira.

A számok kialakulását az ős dualitásból, a fenti ábra mutatja. Ezen a képen minden jel alatt a szám értéke (mennyiségi értéke) található, és felette a szám sorszáma (helyértéke) látható. Minden trigram ábrázolásnak két olvasata van, ami a lenti képen "Type A decoding" és "Type B decodig" felirat alatt látható. Nevezzük az első (A) értéket a szám "mennyiségi értékének" vagy egyszerűen csak értékének, és a másodikat (B) a szám helyértékének, illetve pozíció értékének vagy sorszámának.

p2 Mivel minden szám bináris értéke szimmetrikus bináris negációjával, ezért minden szám valójában két számot jelöl. Ez azt jelenti, hogy egy szám meghatározza a párját is, tehát párokban keletkeztek. Viszont minden a számot ábrázoló jel kétféleképen értelmezhető, illetve olvasható, ezért egy szám meghatározhatja a megfordított párját is, amit azt jelenti, hogy szimmetriák keletkeznek a számok közt.

Attól függően, hány számot tartalmaz egy rendszer, mindig más összefüggésekre jutunk, viszont ezek az összefüggések tartalmazzák azon összefüggéseket is melyekből ez a rendszer keletkezett, és annak elődjének összefüggéseit is. Megint hologram, tehát kép a képben folyamattal találkozunk. Ebből az is következik, hogy a legkisebb számok határozzák meg a legnagyobb és legáltalánosabb összefüggéseket.

AB A I-Ching rendszere 64 hexagramra épül, tehát 64 számra, és azok között fellelhető szimmetriákra, illetve összefüggésekre. A számok önmagukon belül is több szinten hordozzák a dualitás elvét, hiszen minden hexagram két trigramból tevődik össze, illetve minden szám értéke szerint lehet páros vagy páratlan stb.

Az "I-Ching a Változások könyve" cikkben levezetett 192 szimmetria közül nézzünk meg egy szimmetriát.
Az alábbi képen három táblázat látható. Az első táblázatban Wen királynak tulajdonított sorrend számozása szerint vannak ábrázolva a hexagramok. A második táblázatban mennyiségi értékük szerint. A harmadik táblázatban a hexagramok sorszámuk, pozíciójuk szerint. Ahogy látható a második és a harmadik táblázat mintha egymás megfordítása lenne, tehát globális szimmetria jelent meg a számok mennyiségi értéke és a sorszáma (pozíciója) közt. Képletesen szólva azt mondhatjuk, hogy a "földi " és az "égi" (helyesebben itt inkább az asztrális és a mentális) elrendezés harmóniába, globális szimmetriába került egymással.
"Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van", Hermész Triszmegisztosz szavai szerint. sym1

Meditáló mágus megérti ennek jelentőségét, hiszen "energia áramlás", illetve inspiráció, csak akkor tud létrejönni, ha két rendszer közt valamilyen szimmetria, illetve hasonlóság, lép fel. Ellenkező esetben fel sem tudja fogni és észre sem tudja venni azokat az információkat és erőket, melyekre nincs meg a kellő érettsége. Mivel a 192 szimmetria 12x16, ezért ennek tudatosításával az ember képes kilépni saját csillagjegyéből, és az asztrológiai csillagjegyek középpontjába tud kerülni, illetve bármelyik csillagjegy szellemiségével fel tudja venni a kapcsolatot.