Motto: „Aki tudja, egyszerűen tudja.” Arany János

Bevezető

vivaldi Manapság nagyon sok új, szebbnél-szebb tarot kártya kerül forgalomba, azonban megállapítható, hogy a lapok jellemzése és szimbolikája mintha a legfontosabb dolgokról feledkezne meg. Az ábrázolást illetően a lapok ugyan nagyon szépek, de a kártyák képi jelei gyakran a kulcsfontosságú elemeket hagyják el, vagy teljesen más elemeket és szimbólumokat tartalmaznak. Ennek oka elsősorban az, hogy a tarot képi tartalmának egységes mágikus rendszere a mai napig ismeretlen a legtöbb - ezzel foglakozó - ember előtt.
Mivel a tarot csak képi ábrázolásokban maradt meg, ezért bármilyen értelmezést rá lehet húzni, ami valamilyen szinten logikusnak és elfogadhatónak tűnik. Mindennek ellenére, a tarot olyan csodálatosan van megalkotva, hogy képi szimbolizmusa által önmagát tudja magyarázni úgy, hogy az egész tarot egységes rendszere megvilágosodik. Érdekes módon a régi, hagyományos ábrázolások még tartalmazzák azt a szimbólumrendszert, ami a mágikus szemlélet alapja.
Ebben a könyvben megpróbáltam feltárni, hogy a tarot rendszere nagyon logikus felépítésű, és sokkal mélyebb kapcsolatokat rejt, mint azt általában a tarotról ismertetni szoktak. Sajnos a legtöbb ezzel foglakozó könyv nem is keresi az egyes lapok valódi értelmének okát és azok kapcsolatát, csak közli az olvasóval a szerinte ide tartozó tulajdonságokat. Ezzel lealacsonyítja a tarot jellegét a jóskártyák szintjére, holott a tarot sokkal több ennél.
A tarot rendszere olyan összefüggéseket tár fel, mely segít megérteni a világ rendjét, működését és sok rejtett titkát. A könyv első részében ismertetem a Nagy arkána hagyományos képi szimbolikáját, némi értelmezéssel. Utána az elemek és a Kis arkána rövid jellemzése következik, megmutatva a Nagy arkána és a Kis arkána számozott lapjai közti szoros kapcsolatot. A Nagy arkána részletes tárgyalása előtt, szentelek néhány szót a tarot és a kabbala kapcsolatára és az ezzel kapcsolatos legjobban elterjedt elméletekre, mint például Gebelin, Christian, Levi, Papus, Wirth, Wait, Crowley ismert munkáira.
A Nagy arkána belső rendszerének jellemzése adja meg az egész könyv legfőbb mondanivalóját, mely nem a héber kabbalából, hanem a duális elrendezésből indul ki. Elsőként a dualitások vizsgálata által a tarot csodálatos egysége tárul elénk 10 dimenzióban, ami elvezeti az olvasót a tarot hármas és négyes elrendezéséhez. A tarot négyes elrendezése és az Udvari lapok tárgyalása teszi teljessé a tarot struktúrájának ismertetését. Ennek kapcsán Franz Bardon mester mágiával foglalkozó csodálatos művei igen fontos szerepet kaptak könyvemben, hiszen a tarot mélyebb értelmezése elképzelhetetlen a mágia gyakorlatának ismerete nélkül. A tarot és a Biblia, főleg az Újszövetség, egyes részeinek szoros kapcsolatára is igyekeztem felhívni a figyelmet, hiszen nagyon sok összefüggés tárul elénk, ami nem lehet pusztán a véletlen műve.

Download: Franz Bardon összes műve itt található meg