Példák a lapok értelmezésére


Még mielőtt kirakjuk a lapokat már előtte el kell döntenünk hány lapot fogunk kirakni és milyen formában.
Itt csak 2 formát mutatok be.
1. A három lapos: 1-múlt , 2-jelen illetve súlypont, 3-jövő illetve a megoldás
2. Kelta kereszt, 10 lapos: 1-szignifikátor, 2-amit magunk mellé kell állítani egyébként gondot okoz, 3-ami a tudatban van, 4-ami nincs tudatosítva,illetve később jelenik meg, 5-múlt, 6-jövő, 7-hozzáállásunk, 8-külső segítség, 9-ami ellenünk van, gátol minket, gondot okoz vagy félelem, 10- megoldás

Link, ahol meg lehet nézni az általam használt lapok jelölését és értelmezését


1. Mennyire lesz sikeres a jelenlegi műsor, ami már régebbtől megy a tévében? A kérdező saját maga vezeti ezt a TV műsort.

1.    1 - Mágus
2.    13 - Halál
3.    5 - Főpap

Értelmezés:
Sajnos komoly változás várható, illetve már jelen van. Valószínűleg számolni kell azzal, hogy megszűnik ennek a lehetősége és valami mást kell keresni. (Ezt a "Halál" kártya jelzi, ami a súlytpotban van, tehát a jelenben.) A "Főpap" azt mutatja, hogy a megoldás ennek a negatív eseménynek az átalakításában (átváltoztatásában) lesz keresendő. Jelentheti a tanácskérés szükségességét is.A legtöbb esetben a lapok igen sok jelentéssel bírnak, így szükséges a kérdezővel együtt megkeresni, mit jelentenek azok a kérdező szituációjában. Tehát komolyabb elemzést (párbeszédet) igényel, mit jelent számára az a kártya abban a szituációban. Nem szabad arról sem megfeletkezni, hogy végsősoron minden lapnak egyetlen mondanivalót kell támogatnia, illetve egy dologról kell szólniuk.


2. A volt férj komoly gondokat okoz, fenyegetőzik ... Mit tegyek, viseljem el, tehát hagyjam a gondviselésre? Mindenki ezt tanácsolta nekem és én is inkább a békére hajlok.

1.    R/1 - Az erő lovagja
2.    K/3 - A szelek királya
3.    20 - Feltámadás
4.    18 - Hold
5.    9/1 - Tüzek vándora
6.    10/2 - A vizek sorskereke (10 kehely)
7.    R/2 - Érzelmi erők lovagja
8.    P/2 - Gátak apródja, vizek apródja
9.    2/2 - A vizek papnője (2 kehely)
10.   Q/4 - A föld királynője

Elemzés:
A szignifikátor az "erő lovagja", tehát önmagunk erejéről, sikeréről és boldogságáról szól. Ezzel szemben áll a "szelek királya", ami az elkötelezettség az iránt ami jó, egyébként a hadak ura is. A tudatban a "Feltámadás" kártya. Ennek két jelentése is lehetséges: olyan dolgok jönnek melyek már elmúltak, de most újra feltámadnak. A másik jelentés pedig a megmentés egy kritikus szituációban, bizonyos szempontból az életmentést is jelentheti. A tudatalattiban a "Hold" kártya, ami jelenthet bizonytalanságot, félelmeket, álmatlan éjszakákat, kételyeket, de azt is, hogy mindennek két oldala van, semmi sem csak jó és semmi sem csak rossz. A múlt a "tüzek vándora", amikor példamutatás történik, saját példánkkal, másokért való önfeláldozó munka. A jövő a "vizek sorskereke", ami végeredményben nagyon pozitív önigazolást jelenthet. Hozzáállás az "érzelmi erők lovagja", ami ebben a szituációban nagyon érthető. Ami külső segítséget jelent az a "gátak apródja", ami elhárít minden az egyént megillető szabadságot korlátozó energiát. Ez szintén nagyon pozitív ebben szituációban, hiszen éppen a szabadságát akarja korlátozni a volt férje. Ami külső hatás és gondot jelenthet az a "vizek papnője", ami a "két kehely" az összetartozó lelkek, azt mutatja, hogy a múltat nem lehet kitörölni és még mindig sok érzelmi energia köti össze őket, illetve a férj nem tudja elengedni a volt feleségét. A megoldás a "föld királynője", ami az isteni gondviselést is jelenti.
Összefoglalás:
Láthatjuk, hogy minden kártya pontosan beleillik az adott szituációba, és mindegyik kártya egy ugyanazon gondolatba illeszthető. Ez azt jelenti, hogy az "erő lovagjának" energiájáról van szó, ami sikert jelent. Ehhez magunk mellé kell állítani egy harcos szellemet, mely tisztán az igazságért harcol meggyőződéssel, ez a "szelek királya", ami igen nemes célokért harcol. Nem szabad hagyni, hogy a volt férj terrorizálja vagy megfélemlítse a családot, ez ellen tenni kell. Ezt az isteni gondviselés is támogatja, erős realizációs energia, illetve segítségére lesz ezen az úton.


3. Maradjak-e a jelenlegi párkapcsolatomba vagy keressek mást, illetve más is érdeklődik és megfordult bennem, hogy talán ő jobb lenne? Mennyire lesz jövője ennek a mostani kapcsolatomnak a férjemmel? Van egy kisgyerekünk. Sok más kérdés is lett volna még, de úgy döntöttünk, ne kérdezzünk semmit, hanem hagyjuk a tarotra, hogy mi a lefontosabb.

1.    Q/3
2.    P/4
3.    2/1
4.    4/1
5.    1/1
6.    R/4
7.    6/3
8.    19 - Nap
9.    7/1
10.   R/3

Elemzés:
Szignifikátor a "szelek királynője", ami a szellemi életre keltést táplálja és megújító energia. Szemben áll ezzel a "megvalósítás apródja" ami egy értékszerző energia. A tudatban a "tüzek papnője", ami érvényszerzés akaratunknak, illetve az ezzel kapcsolatos gondok. Ehhez inkább férfias mint nőies energia kell. A tudatalatti a "tüzek királya", ami általában tréninget jelent, tehát minden nap tudatosan kell tenni valamit célunk eléréséért, apránként. A múlt a "tüzek ásza", ami ebben az estben jelentheti a megvalósult gyermekáldást. A jövő a "föld lovagja" ami az értékrend és a gyakorlat lovagja. Ez egy igen gyakorlatias, realizációra törő energia, ami szépen összefügg a tudatalatti pozíciójában megjelent lappal. A hozzáállás pozíciójában a "szelek szerelme", ami a szabadságról szól. Ez teljesen pontos, mert ennek a lapnak az energiája arról beszél, hogy szabadon tudatosan döntsünk merre akarunk menni, ne félelmekből. Éljük életünket mint szabad emberek. Ami külső segítség az a "Nap" kártya, ami nagyon pozitív itt. Ami problémát okozhat az a "tüzek harci szekere", ami győzni akar és szintén egy igen férfias energia. Lehet ebben a szituációban nem az a fontos, hogy én győzzek és az legyen, amit én akarok, hanem az, hogy harmónia legyen. Ez szépen összefügg a tudat pozícióban megjelent lappal. A megoldás a levegő lovagja képviseli, ami többek közt az öntisztítást jelöli, tehát a belső tisztaság és a lojalitás lovagja.
Összefoglalás:
Erősítsd meg a mostani kapcsolatodat szeretettel, alázattal és odaadással.
Ahogy láthatjuk itt a lapok arról beszélnek, hogy valószínűleg a kérdező hölgy férje nem igazán ura a helyzetnek (vagy nem akar hozzá felnőni) és gyakran a felesége mondja meg neki, hogy mi legyen, mit kell tennie. A nő érvényesíteni akarja akaratát, hogy egy boldog családi élet legyen, de ez így nem biztos, hogy jó. Sokkal inkább a király és a királynő kapcsolatot kéne megvalósítani a szeretet által. Sajnos egy férfinak nem lehet megmondani mit csináljon, ezt egy férfi nem tudja elviselni, illetve rosszul viseli. Viszont, sokkal inkább helyes a nő részéről, ha nem mondja meg a férfinak mit csináljon, mert azzal aláássa a férfi büszkeségét. Jobb inkább ha a szeretet és az érzelmek által vágyakat kelt csak benne, hogy a férfi kimutathassa gondoskodását és szeretetét. Egy gyakorlatias példa: Nem azt kell mondani, hogy vegyél nekem ezt vagy azt, csak annyit, hogy jaj de jó lenne nekem ez vagy az, illetve ez mennyire tetszik nekem. A döntés a férfin van, és ha szereti a feleségét, magától megadja neki amire a nő vágyik, mert szereti őt és ez őneki is felemelő érzés lesz. Nem mondták meg neki mit csináljon. Ő döntött így. Ez a király és a királynő kapcsolat lényege, hiszen a királynő nem mondhatja meg a királynak mit tegyen, de szinte bármit kérhet és a király megadja neki, mert azt szeretné, hogy a királynő boldog legyen vele. A szignifikátor megint pontos volt, a szellemi energiák megújításáról beszélt ebben a párkapcsolatban. Megint láthatjuk, hogy minden lap valójában egy gondolatról beszél.
Megjegyzés:
A tarot egyébként soha sem mond olyat, hogy váljanak szét a házastársak, csak akkor, ha annak nagyon komoly okai vannak.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egy elemzés csak együttes kommunikációval valósulhat meg, amikor közösen értelmezzük a lapokat a kérdezővel, mivel minden lapnak nagyon sok jelentése van, ezért fontos rájönni, hogy abban a szituációban miről lehet szó. Ritkán helyes olyan elemzés, amivel nem tud egyetérteni a kérdező. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a tarot elemzés csak akkor jó, ha jó és szép dolgokat mond, ez nem igaz. A kérdezőnek őszintének kell lennie saját magával szemben is.