Az elemek transzformációja, körforgása

x Az elemek elrendezését vizsgálva, F. Bardon harmadik tarotkártyája alapján, észre vehetjük, hogy a belső négyzetből a külső négyzetbe haladva az energia jellege megváltozik. A tűz a vízbe megy át, a víz a földbe, a föld a levegőbe a levegő pedig a tűzbe. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos szintet (dimenziót) átlépve az energia jellege átalakul, transzformálódik.
A képen középen az isteni (az Akása) elv, melyet a mentális majd az asztrális tér négyszöge vesz körül.
A transzformáció kulcsát a mellékelt ábra mutatja, ahol a belső négyzetben, a tetragramaton Jod-He-Vau-He szerinti kulcs látható Tűz-Levegő-Víz-Föld. Ez a kulcs igen fontos, mert nélküle nem lehetne megérteni az energia átalakulását. A későbbiekben sokszor fogjuk használni ezt a kulcsot.
Azt is láthatjuk, hogy a tarotban a Kis arkána elrendezése tűz, víz, levegő, föld megegyezik a belső négyzet elemeinek elrendezésével. A Kis arkána tárgyalásánál kifejtettük, hogy az energia a tűzből, a vízbe, aztán a földbe majd a levegőbe áramlott. Ez a folyamat pontosan megegyezik az itt megadott transzformációs kulccsal, ami a fenti képen nyilakkal van ábrázolva. Tehát a Kis arkána ugyan leggyakrabban tűz, víz, levegő, föld sorrendbe van rendezve, de mondanivalójában tűz, víz, föld, levegő sorrendben történő ciklikus transzformációról beszél.

Tovább folytatva a 4 elem vizsgálatát láthatunk egy harmadik elrendezést is, amit a mellékelt ábra mutat. p9
A körön belül fent a piros és alul a zöld szín látható. A harmadik szinten, a körben, ami a földet jelképezi, az elemek már nem alakulnak át, nem transzformálódnak, csupán kissé elforgatva jelennek meg, harmóniában az asztrális és mentális elrendezéssel.
[1] Jobbra és balra forgás
[2] Jobbra és balra forgás