Góg és Magóg ellentéte

Ez a cikk a A Korán ihletettsége és veszélye folytatása.

Tudjuk a bibliai próféciákból, hogy Góg Mágog (Magóg) földjéről jön a végidőkben (illetve Mágog földjén lakik).
A közhittel ellentétben Gógnak a magyarokhoz semmi köze sincs, csak annyi, hogy Mágog földjéről - valamikori szkítia, ma iszlám országok - jön el majd az idők vége felé.
A magyar krónikák csak Mágógról beszélnek, Gógról nem.[4] A Gesta Hungarorum első fejezetében a következő mondat szerepel: „Szcítiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király.”
Góg ugyan Mágog földjéről jön, de szimbolikus Góg és szimbolikus Mágog közt óriási az ellentét és a harc. Képletesen szólva, Góg nem más, mint Mágog ellentéte. Ezékiel könyvében jövendölést olvashatunk erről, ami a távolabbi jövőben fog beteljesedni.

Mágog név előfordulási helyei a Bibliában:
1.Mózes 10:2 és 1.Krónika 1:5 "Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász."
Ezékiel 39:6 "És tüzet (lángot) bocsátok Mágógra és a szigeteken biztonságban lakókra; és megtudják, hogy én vagyok az Örökkévaló."
Jelenések 20:8 "És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövénye."

Honnan tudhatjuk azt, hogy különbség van Góg és Mágog szerepe közt?
punkosd Ehhez Ezékiel 38. és 39. fejezetét kell elolvasni, ami a jövőről szól. [5] Vegyük észre, hogy a 38. fejezetben csupán Góg ellen van prófétálás. Egyetlen probléma Ezékiel 39:6 verse, ahol azt olvassuk, hogy Mágógra is tüzet bocsát Isten. Minden bizonnyal, értelmezhetjük ezt úgy, hogy Mágóg is, Góggal együtt, meg lesz semmisítve.
Ennek ellenére, ha a szeretet oldaláról közelítjük meg a leírtakat, akkor megértjük, hogy itt másról van szó. Miért semmisítené meg Isten az elzárt szigeteken, biztonságban élő embereket is? Csak úgy, haragjában? Ez a tűz vagy láng (melyet Mágogra és a szigeteken lakó népekre küld) nem pusztító jellegű, hiszen még erősebb hitet eredményez az Örökkévaló Istenben. Ez a tűz hasonló az apostolok feje fölött megjelenő lángnyelvekhez pünkösd idején, amit a Szent Szellemmel kaptak meg.
Mindez talán furcsán hangzik, de ennyi elég a megértéshez annak, aki elgondolkodik a prófécián.
(Magóg a magasztosak, Góg a gőgösek, istentelenek és ezek a területek mára már az iszlám befolyása alatt állnak.)

Itt Mágog a felemelkedett mestereket jelenti és azokat, akik az emberiség felemelkedésén dolgoznak. Ellentétben Góg beavatottjaival, akik hatalmukat kihasználják arra, hogy romlott erkölcsük szerint uralkodjanak a emberiségen, hogy tudatlanságban tartsák a szent dolgok valódi értelméről.
Izrael küldetéséről és még előtte álló fontos szerepéről már írtam itt: [8] Aki ezt olvasta megértette, hogy a valódi Izrael valójában Mágog szövetségese, de ezt ne keverjük a cionistákkal (sionizmus). (A rabbik tanácsa Szamariában, Júdeában kiadott egy közleményt, hogy a Góg és Magóg háborújának előkészítő szakasza már elindult.)

Megjegyzés: Sajnos, a Magyar Katolikus Lexikon is, Gógot és Magógot ugyanabba a katagóriába sorolja: "A Jelenések-ben két király, akik a világ végén a gonosz lelkek fölhívására harcba szállnak Isten népével, de azon a helyen, amelyet héberül Harmagedónnak hívnak..."
Ugyanez a tévedés igaz a letöbb felekezet értelmezésére és az ezzel kapcsolatos irásokra is.

A magyarság származásával kapcsolatban igen gyakori egy másik tévhit is, miszerint a magyarok a bibliai Nimródtól származnak. Az igazság az, hogy két különböző Nimródról van szó, mert a bibliai Nimródnak teljesen más a családfája, mint a Képes Krónikában szereplő Nimródnak. Nem keverendő össze a kettő, de összekeverik őket.